top of page

Stadgar

Bokföringsunderlag

Uppdrags-beskrivning, SAMO

Årsmöte 2023-04-19

Röstlängd (ej ifyllt)

Röstlängd (i fyllt)

Protokoll

Styrelsemöte 2022-09-

Föredragslistan

Protokoll

Styrelsemöte 2022-08

Föredragslistan

Protokoll

Årsmöte 2022-05-10

Röstlängd (ifyllt)

B2 Budget

Protokoll

Styrelsemöte 2022-04-25

Protokoll

Styrelsemöte 2022-03-23

Protokoll

Styrelsemöte 2022-02-07

Protokoll

Styrelsemöte 2022-01-24

Styrelsemöte 2021-12-08

Protokoll

Styrelsemöte 2021-11-04

Verksamhetsår 2021/2022
Stormöte 2021-10-21

Föredragningslista
Röstlängd (ej ifylld)

Röstlängd (ifylld)
B1 Verksamhetsberättelse 2020-2021

B3 Revision 2020-2021
B5 Arbetsplan verksamhetsåret 2021-2022
B6 Budget 2021-2022

Balansräkning 2020-2021

Ekonomisk berättelse 2020-2021
Resultaträkning 2020-2021

Protokoll

Styrelsemöte 2021-10-07
Föredragningslista
Protokoll

Styrelsemöte 2021-09-09
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2021-08-24
Föredragningslista
Protokoll

Verksamhetsår 2020/2021
Styrelsemöte 2021-05-03

Föredragningslista
Protokoll


Årsmöte 2021-04-27
Föredragningslista
Röstlängd (ej ifylld)
Röstlängd (ifylld)

B1 Verksamhetsplan
B2 Budget
Protokoll


Styrelsemöte 2021-04-15
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2021-03-24
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2021-02-25
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2021-02-16
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2021-01-27
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2020-12-09
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2020-11-05
Föredragningslista
Protokoll


Stormöte 2020-10-22
Föredragningslista
Röstlängd (ej ifylld)
Röstlängd (ifylld)
B1 Verksamhetsberättelse 2019-2020

B3 Revision 2019-2020
B4 Arbetsplan verksamhetsåret 2020-2021
B5 Budget 2020-2021
Balansräkning 2019-2020

Ekonomisk berättelse 2019-2020
Resultaträkning 2019-2020
Protokoll


Styrelsemöte 2020-10-08
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2020-09-10
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2020-08-18
Föredragningslista
Protokoll


Verksamhetsår 2019/2020
Styrelsemöte 2020-05-28

Föredragningslista
B1 Aktivitetsplanering

B2 Budget

Årsmöte 2020-04-23
Föredragningslista
B1 Verksamhetsplan
B2 Budget
B3 Valberedning
M1 TUFF:s stadgar
Röstlängd (ej ifylld)
Röstlängd (ifylld)
Protokoll


Styrelsemöte 2020-04-16
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2020-03-19
Föredragningslista
B1 Verksamhetsplan
B2 Budget
Protokoll


Styrelsemöte 2020-02-26
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2020-01-23
Föredragningslista
Protokoll


Styrelsemöte 2019-12-05
Föredragningslista
Handbok från US
B1 Logotyp
Protokoll


Styrelsemöte 2019-11-14
Stängt styrelsemöte

Styrelsemöte 2019-11-07
Föredragningslista
B1 Ung företagsamhet
Protokoll


Stormöte 2019-10-24
Föredragningslista
Balansräkning
Resultaträkning
B1 Verksamhetsberättelse 2018-2019
B2 Ekonomisk berättelse 2018-2019
B3 Revisionsberättelse 2018-2019
B4 Arbetsplan verksamhetsåret 2019-2020
B5 Budget 2019-2020
M1 TUFF:s stadgar
Noter
Protokoll


Styrelsemöte 2019-10-01
Föredragningslista
B1 Aktivitetsplanering för 2019-2020
B2 Studentrepresentanter
B3 TUFF:s stadgar
Protokoll


Styrelsemöte 2019-09-12
Föredragningslista
B1 Budgetplanering
Protokoll


Tidigare mötesprotokoll mm från 2010 och framåt finns upplagda på TUFF:s dropbox.

bottom of page