För att du ska kunna ta del av alla saker att engagera dig i och vara med på, rekommenderar vi dig att besöka vår hemsida via en dator.

Engagera dig inom TUFF

Styrelsen

Läs mer om oss

I styrelsen kan du påverka studierna och det studiesociala arbetet. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, förslags- och yttranderätt på styrelsemöten vilket betyder att du är välkommen att närvara vid styrelsemöten.

Under våra års- och stormöten kan du bli invald i styrelsen. 

Kontakta tuff.umu@gmail.com om du vill veta mer.

Valberedningen

Läs mer om oss

Valberedningens ansvar är att presentera lämpliga kandidater till styrelsens ordförande, kassör, sekreterare och valberedning inför kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen består av 3 medlemmar inom TUFF. Som del av valberedningen får du inte sitta i TUFF:s styrelse. Valberedningen kommer att tillsättas i samband med Tuffs stormöte i oktober 2020.

För att söka fyller du i formuläret nedan!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9TEsmqrvSh7UT3mz3IGRnRYsqUAzPFLLlmoxazHny4-5sg/viewform?usp=sf_link

Kalastuffarna

Läs mer om oss

Kalastuffarna är en grupp inom TUFF som gör event och evenemang.

Möjligheterna är stora och man kan skapa vad man vill, som tacokväll, spelkväll, pulkadag med mera. Det är även Kalastuffarna som ansvarar för vårmottagningen.

Är du intresserad eller vill veta mer?

tuff.event@gmail.com

Läs mer om oss

Phösare är äldre studenter som under mottagningen guidar de nya studenterna in i studentlivet och allt vad det innebär. Phösarna är indelade olika lag som alla ansvarar för ett sådant lag. 

Du som ny student kan alltid vända dig till dina egna eller någon annan Phösare om du har frågor.

Ansökan till Phösare öppnar i början av vårterminen.

Phösare

Läs mer om oss

Generalerna är de personer som är planerar och ansvarar för mottagningen.

Generalerna går ofta att muta med fika, och om du vill veta mer om årets Generaler kan du gå till fliken "Mottagning"

Ansökan till General öppnar efter höstens mottagning.

General

Engagera dig inom UmPe

Styrelsen

Läs mer om oss

I styrelsen kan du påverka studierna och det studiesociala arbetet. Här tas ämnen upp som är aktuella för både TUFF, Hectos och UmPe. Du kan även sitta med i TUFF:s styrelse.

Under våra års- och stormöten kan du bli invald i styrelsen. 

Kontakta umpe.ordf@gmail.com om du vill veta mer.

Läs mer om oss

Overallkommittén är den grupp som beställer overaller, märken och håller i overallinvigningen. 

Overallkommittén ordnar även evenemang som filmkväll eller grilldag där alla som har en overall, eller ovve, är välkomna att delta.

Overallerna ska beställas i samband med slutet av höst- och vårmottagningarna.

Vid intresse för overall eller för att vara med i kommittén mejlar du:

overall.umpe@gmail.com

Overall-
kommittén

Läs mer om oss

Arrangemangskommittén ordnar större event för alla medlemmar under UmPe. 

Några saker som ligger under planering är UmPe-dagen, vårbal, pubkvällar och sittningar.

Hör av dig till umpeordf@gmail.com om du är intresserad.

Arrangemangs-
kommittén
Examens-
ceremonin

Läs mer om oss

I denna grupp är man med och planerar kommande examensceremonier. Inom UmPe har vi examenstagare i juni och i januari.

Gruppen gör diplom, delar ut bubbel, fixar konferencier och musik och skapar en härlig stämning för alla studenter som tar examen. 

Kontakta umpe.ordf@gmail.com om du vill veta mer.

SAMO

Läs mer om oss

Att vara SAMO innebär att man är studerande arbetsmiljöombud.

Som SAMO företräder du studenter i frågor som rör arbetsmiljö och studieförhållanden. 

Kontakta utbumpe@umeastudentkar.se
 om du vill veta mer.

Läs mer om oss

I idrottsutskottet får du möjligheten att tillsammans med andra studenter under UmPe, utföra olika idrottsaktiviteter tillsammans. 

Det kan vara allt från att spela innebandy och fotboll till att anordna turneringar och brännbollsmästerskap.

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

Idrotts-
utskottet
PR-utskottet

Läs mer om oss

 

 

PR-utskottet är under uppstart.

Kontakta umpe.ordf@gmail.com om du vill veta mer.

Student-representant

Läs mer om oss

Som studentrepresentant för UmPe i programrådet kan du påverka just det programmet du läser. Du sitter med i rådet och diskuterar utbildningens kvalité och ser bland annat över kursutvärderingar.

Kontakta umpe.ordf@gmail.com om du vill veta mer.

Utbildnings-utskottet

Utbildningsutskottet består av studentrepresentanter. Du har alltså stor möjlighet att påverka utbildningen genom att studiebevaka och träffa anställda på universitetet.

Om du vill vara med i utbildningsutskottet måste du först vara studentrepresentant.

Kontakta umpe.ordf@gmail.com om du vill veta mer.

Läs mer om oss

Engagera dig i US och annat

Kår-
fullmäktige

Läs mer om oss

Alla kårföreningar under Umeå studentkår är representerade i studentkåren. Platserna är representativt utdelade beroende på antalet medlemmar och UmPe har mellan 6-8 platser.

 

Kårfullmäktige beslutar bland annat om vad Umeå studentkår ska göra under året.

Vem som helst som är medlem kan bli nominerad till att vara med i kåren. Håll utkik på Umeå studentkårs hemsida.

Regionala
samverkansrådet

Läs mer om oss

Det regionala samverkansrådet träffas ca 2 gånger per termin. Rådet består av lärarhögskolans ledning, en lärarrepresentant inom forskning och en representant från lärarutbildningen. Även huvudmän från regionen och rektorer deltar.

 

Rådet behandlar frågor frågor som rör exempelvis lärarutbildningen och VFU. 

Kontakta Anna Lindqvist om du
vill veta mer.

Strategiska
styrgruppen

Läs mer om oss

Rådet träffas ca 2 gånger per termin. Gruppen ansvarar för utvecklingen av försöksverksamheten och övningsskolor i regionen. Gruppen består av representanter från lärarhögskolan, TUV, NMD och skolhuvudmän. Målet är att höja kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Kontakta Anna Lindqvist om du
vill veta mer.

Umeå
folkskoleseminariums- minnesfond

Läs mer om oss

En student ska representera folkskoleseminariums minnesfond. Fonden sammansluter en gång år årligen under oktober-november. Under mötet behandlas ansökningar om medel från fonden.

Kontakta utbumpe@umeastudentkar.se
om du vill veta mer.