top of page

För att du ska kunna ta del av alla saker att engagera dig i och vara med på, rekommenderar vi dig att besöka vår hemsida via en dator.

Engagera dig inom TUFF

IMG_8901C53644A3-1.jpeg

TUFF:s styrelse

Valberedningen

såddpengar.jpg

Valberedningens ansvar är att presentera lämpliga kandidater till TUFF:s styrelse inför kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen består av 3 medlemmar inom TUFF. Som del av valberedningen får du inte sitta i TUFF:s styrelse. 

Kontakta TUFF:s styrelse om du vill veta mer.

I styrelsen kan du påverka studierna och det studiesociala arbetet. Alla medlemmar i har närvaro-, förslags- och yttranderätt på styrelsemöten, vilket betyder att du som är medlem är välkommen att närvara vid styrelsemöten.

 

 Under våra års- och stormöten kan du bli invald i styrelsen. 

Kontakta tuff.umu@gmail.com om du vill veta mer.

IMG_2729_edited.jpg

Kalastuffarna är en grupp inom TUFF som gör event och evenemang.

Möjligheterna är stora och man kan skapa vad man vill, som tacokväll, spelkväll, pulkadag med mera. Det är även Kalastuffarna som ansvarar för vårmottagningen.

Är du intresserad eller vill veta mer?

tuff.event@gmail.com

Kalastuffarna

B29DDC82-D37F-45E4-81E8-91E6C1C6F73D.jpe

General

Generalerna är de personer som är planerar och ansvarar för mottagningen.

Om du vill läsa mer om årets generaler finns det information under mottagningsflikarna.

Ansökan till General öppnar efter höstens mottagning.

IMG_2731.PNG

Phösare

Phösare är äldre studenter som under mottagningen guidar de nya studenterna in i studentlivet och allt vad det innebär. Phösarna är indelade olika lag som alla ansvarar för lag med nya studenter.

Du som ny student kan alltid vända dig till Phösarna om du har frågor.

Ansökan till Phösare öppnar i början av vårterminen.

Engagera dig inom UmPe

IMG_2738_edited.jpg

UmPe:s styrelse

I styrelsen kan du påverka studierna och det studiesociala arbetet. Här tas ämnen upp som är aktuella för både TUFF, Hectos och UmPe.

 

Du kan sitta med i både TUFF:s och UmPe:s styrelser samtidigt.

Under våra års- och stormöten kan du bli invald i styrelsen. 

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

Moser_Edvard_7764_161208_MPN.jpg

Examensceremonin

I denna grupp är man med och planerar kommande examensceremonier. Inom UmPe har vi examenstagare i juni och i januari.

Gruppen gör diplom, delar ut bubbel, fixar konferencier och musik och skapar en härlig stämning för alla studenter som tar examen. 

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

kvinna Typing

PR-utskottet

PR-utskottet är under uppstart.

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

IMG_2733.PNG

Overallkommittén

Overallkommittén är den grupp som beställer overaller, märken och håller i overallinvigningen. 

Overallkommittén ordnar även evenemang som filmkväll eller grilldag där alla som har en overall, eller ovve, är välkomna att delta.

Vid intresse för overall eller för att vara med i kommittén mejlar du:

overall.umpe@gmail.com

IMG_2739.PNG

Arrangemangskommittén

Arrangemangskommittén ordnar större event för alla medlemmar under UmPe. 

Några saker som har genomförts

UmPe-dagen, vårbal, pubkvällar och sittningar.

Hör av dig till umpeordf@gmail.com om du är intresserad.

Forelasning_6951_121205_MGG.jpg.jpg

SAMO

Att vara SAMO innebär att man är studerande arbetsmiljöombud.

Som SAMO företräder du studenter i frågor som rör arbetsmiljö och studieförhållanden. 

Kontakta utbumpe@umeastudentkar.se
om du vill veta mer.

IMG_2734.PNG

Idrottsutskottet

I idrottsutskottet får du möjligheten att tillsammans med andra studenter under UmPe, utföra olika idrottsaktiviteter tillsammans. 

Det kan vara allt från att spela innebandy, fotboll och dataspel till att anordna turneringar och brännbollsmästerskap.

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

Föreläsning

Som studentrepresentant för UmPe i programrådet kan du påverka just det programmet du läser. Du sitter med i rådet och diskuterar utbildningens kvalité och ser bland annat över kursutvärderingar.

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

Studentrepresentant

Forelasning_6962_121205_MGG.jpg

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av studentrepresentanter. Du har alltså stor möjlighet att påverka utbildningen genom att studiebevaka och träffa anställda på universitetet.

Om du vill vara med i utbildningsutskottet måste du först vara studentrepresentant.

Kontakta umpeordf@gmail.com om du vill veta mer.

Engagera dig i US och annat

umea-studentkar-logo.jpg

Alla kårföreningar under Umeå studentkår är representerade i studentkåren. Platserna är representativt utdelade beroende på antalet medlemmar och UmPe har mellan 6-8 platser.

 

Kårfullmäktige beslutar bland annat om vad Umeå studentkår ska göra under året.

Vem som helst som är medlem kan bli nominerad till att vara med i kåren. Håll utkik på Umeå studentkårs hemsida.

Kårfullmäktige

såddpengar.jpg

Det regionala samverkansrådet träffas ca 2 gånger per termin. Rådet består av lärarhögskolans ledning, lärarrepresentanter, en representant från lärarutbildningen, huvudmän från regionen och rektorer. Rådet behandlar frågor frågor som rör exempelvis lärarutbildningen och VFU. 

Kontakta Anna Lindqvist om du
vill veta mer.

Regionala
samverkansrådet

Ska%CC%88rmavbild%202020-02-24%20kl.%201

Strategiska styrgruppen

Rådet träffas ca 2 gånger per termin. Gruppen ansvarar för utvecklingen av försöksverksamheten och övningsskolor i regionen. Gruppen består av representanter från lärarhögskolan, TUV, NMD och skolhuvudmän. Målet är att höja kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Kontakta Anna Lindqvist om du
vill veta mer.

Conference Meeting

En student ska representera folkskoleseminariums minnesfond. Fonden sammansluter en gång år årligen under oktober-november. Under mötet behandlas ansökningar om medel från fonden.

Kontakta utbumpe@umeastudentkar.se
om du vill veta mer.

Umeå
folkskoleseminariums
minnesfond

bottom of page